Unapređenje poslovnih procesa tvrtke Kemig d.o.o

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Naziv projekta:
Unapređenje poslovnih procesa tvrtke Kemig d.o.o.

Svrha projekta:
Unapređenje i optimizacija poslovnih procesa te povećanje konkurentnosti kroz uvođenje sustava poslovne inteligencije i bolje kontrole proizvoda tvrtke Kemig d.o.o 

Očekivani rezultati:
  • povećana efikasnost poslovnih aktivnosti tvrtke
  • osigurana IKT infrastruktura za korištenje sustava poslovne inteligencije
  • osigurana IKT infrastruktura za bolju kontrolu i praćenje proizvoda
  • unaprjeđena znanja djelatnika za korištenje sustava poslovne inteligencije i terminala za kontrolu i praćenje proizvoda
  • povećana prepoznatljivost tvrtke i proizvoda na tržištu
Aktivnosti na projektu:
  • Uvođenje sustava poslovne inteligencije u poslovanje tvrtke
  • Implementacija hardverske infrastrukture
  • Edukacija djelatnika
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Više informacija o EU fondovima:

http://strukturnifondovi.hr

http://razvoj.gov.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Kemig d.o.o.