Predstavljeno novo online-izdanje Hrvatske farmakopeje

Novo izdanje Hrvatske farmakopeje provodi zahtjeve sedmog izdanja Europske farmakopeje, odnosno norme koje su objavljene u osnovnom svesku sedmog izdanja Europske farmakopeje i dodacima (7.0 - 7.8).
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizirala je predstavljanje novog izdanja Hrvatske farmakopeje. Izdavanjem Hrvatske farmakopeje (HRF) stoga se ispunjavaju preuzete obveze koje proizlaze iz Konvencije o izradi Europske farmakopeje te se implementira Europska farmakopeja u Republici Hrvatskoj.

Predavanjima u sklopu predstavljanja obuhvaćene su sljedeće teme:

+ Razvoj farmakopeje u Hrvatskoj

+ Tijek izrade i revizije monografija Europske farmakopeje

+ Prikaz sadržaja novog izdanja Hrvatske farmakopeje

+ Uloga nacionalnog farmakopejskog tijela

+ Mogućnosti pretraživanja željenog sadržaja i funkcionalnosti elektroničke verzije farmakopeje

+ Dosadašnje i buduće aktivnosti vezane uz Hrvatsku farmakopeju

 

Potpisivanjem Konvencije o izradi Europske farmakopeje, donesene 22. srpnja 1964. godine u Strasbourgu, Republika Hrvatska se 14. rujna 1994. godine obvezala da će prihvatiti i primjenjivati sve norme za lijekove koje se objavljuju u Europskoj farmakopeji (Ph. Eur.). Izdavanjem Hrvatske farmakopeje (HRF) stoga se ispunjavaju preuzete obveze koje proizlaze iz Konvencije o izradi Europske farmakopeje te se implementira Europska farmakopeja u Republici Hrvatskoj. Ova je obveza Republike Hrvatske regulirana najprije Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 124/97., 53/01.; Narodne novine, br. 121/01., 177/04.), a potom Zakonom o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07., 45/09., 124/11.; Narodne novine, br. 76/13.).

Novo izdanje Hrvatske farmakopeje provodi zahtjeve sedmog izdanja Europske farmakopeje, odnosno norme koje su objavljene u osnovnom svesku sedmog izdanja Europske farmakopeje i dodacima (7.0 - 7.8). Prema novom Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.; čl. 212., st. 9. i 10.), Hrvatsku farmakopeju izrađuje i izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Ovo se prošireno izdanje nastavlja na prethodno izdanje nacionalne farmakopeje iz 2007. godine. Uključuje prijevode Europske farmakopeje uvrštene u Hrvatsku farmakopeju 2007, ažurirane u skladu sa sedmim izdanjem Europske farmakopeje sa svim dodacima. Jednako tako, donosi 42 novoprevedene monografije, uz popratne prijevode 68 novih vezanih tekstova i odgovarajućih reagensa.

 

 

Kako bi se omogućio što širi pristup farmakopeji i pojednostavilo njeno korištenje te osiguralo redovito ažuriranje, novo izdanje nacionalne farmakopeje po prvi put se priprema isključivo u elektroničkom (on-line) obliku. Da bi se korisnicima olakšalo nalaženje tekstova, novo je izdanje uređeno po uzoru na Europsku farmakopeju.

Hrvatskom farmakopejom obuhvaćeno je i najnovije izdanje Normiranih izraza, koje će se nadopunjavati svakim novim dodatkom farmakopeje.

Tvrtka Kemig pridržava se svih stručnih smjernica i propisa koje nalažu Europska i Hrvatska farmakopeja, te će kontinuirano pratiti sve nove nadogradnje Hrvatske farmakopeje i u ovom novom, online izdanju.