Uguščivači

Ugušćivači su prirodne , polusintetičke i sintetičke makromolekularne supstancije koje s vodom daju koloidne sustave. One povečavaju viskoznost pripravaka, stabiliziraju suspenzije i emulzije, a na kožu djeluju emolijentno i protuupalno.

 

Ugušćivači čine glavninu sastojaka u pripravcima koji se izrađuju u obliku želea, a pomoćne su tvari pri izradi pasta za zube, losiona, tekućih pudera, krema, šampona i dr. To su dugolančani polimeri s molarnim masama od 103 do 106. prema naboju mogu biti anionski, kationski, amfoterni i neionogeni spojevi pa njihov izbor treba uskladiti s ostalim sastojicima u proizvodu. Osim toga pri izboru ugušćivača treba misliti:

 

 

 

-       na topljivost odabranog ugušćivača

-       na njegovu sposobnost geliranja

-       na postojanost ugušćivača pri različitim pH-vrijednostima, povešenoj temperaturi i izlaganju mehaničkom stresu,

-       na utjecaj ugušćivača na boju, okus (važno za paste za zube) i miris proizvoda,

-       na mikrobiološku čistoću ugušćivača i s time u vezi na stabilnost proizvoda.

 

Kombiniranjem dva ili više ugušćivača mogu se često postići bolji učinci ugušćivanja, geliranja te stabilizacije suspenzija i emulzija.

 

Prirodni organski ugušćivaču su gume i sluzi. To su polisaharidi u kojima su molekule šečera glikozidno povezane. One su više ili manje topljivi u vodi, a to ovisi o građi njihovih molekula. Nepravilne i razgranate molekule bolje se otapaju u vodi od pravilnih molekula s nerazgranatim lancima. Supstitucijom metilnih ili acetilnih skupina u molekulu može se povisiti topljivost ugušćivača.

 

Karagen se dobiva iz crvenih algi Gigartina stellata, Chodrus crispus i dr. U kozmetičkim proizvodima često se naziva Irish Moss, iako ne potječe od mahovine. Sadržava kompleks sastavljen iz anhidrogalaktoze i estera galaktoze sa sumpornom kiselinom; 2% karagena dispergirano u vrućoj vodi daje gusti želea.

 

Tragant (tragakant) je sluz koja se dobiva iz stabla, grana i plodova biljke Astragalus gummiffer i A.microcephallus. To je smjesa polisaharida složena iz 15-40% tragakantina, koji je topljiv u vodi i 40-60% bazorina koji je u vodi netopljiv, ali s vodom bubri. Uz njih se nalaze i polimeri iz fruktoze , ksiloze arabinoze itd. 2% traganta s vodom daje sluzi, 2,5-5% plastične gelove, a 10% elastične gelove.

 

Arapska guma ili Gummi arabicum (sinonim je Gummi acaciae) dobiva se iz debla i grana acacia vrsta, najčešće iz Acacia senegal. Upotrebljava se u pripravcima za njegu kože u količini od 0,5-1%. Posjeduje emulgirajuće osobine.

 

Guar se dobiva iz sjemenki biljke Cyanopsis tetragonaloba L. U vodi topivi dio je galaktoman guaran, koji se sastoji od 35% galaktoze i 65% manoze. Sadržava i 5-7 % proteina, enzime i dr. Dispergira se u hladnoj vodi, bubri i daje gelove. Gelira 6-8 puta jače od škroba. U količini od 0,1-1% služi kao zgušnjivač i stabilizator emulzija. Stavlja se u losione, kreme, maske, šampone, i dekorativne pripravke.

 

Xanthan gum je prirodna guma dobivena kao produkt izlučivanja bakterije Xanthomas campestris, koja se sastoji od čistih, prirodnih polisaharida (šećera), sastavljenih od glukoze, manoze i glukonske kiseline. Ne-gelirajući zgušnjivač (ipak povezuje vodu), koji daje viskozitet i volumen. Stabilizator je emulzija i lubrikant. Otopiti u toploj vodi kako ne bi nastale grudice. Preporučena koncentracija 0,5-2% Primjenjuje se u šamponima, regeneratorima, losionima, kremama, gelovmai za tuširanje....

 

Izvor: Kozmetologija, Mira Čajkovac