Kontrola kvalitete baznih ulja

Kontrolu kvalitete baznih ulja ispitujemo na sljedeće parametre:
- GC profil masnih kiselina
- peroksidni broj
- kiselinski broj
- saponifikacijski broj
- jodni broj
- indeks refrakcje
- relativna gustoća
- voda
- absorbancija

Uz analitički izvještaj korisnik usluga dobije i ispise iz uređaja.