Analitika

Kontrola kvalitete Kemiga podijeljena je na kemijsko-fizikalni laboratorij i mikrobiološki laboratorij.

Mikrobiološki laboratorij je za sada u nastanku.

Kemijsko-fizikalni laboratorij osnovan je 2003. godine i to u svrhu ulazne kontrole vlastitih sirovina. Vremenom se aktivnost laboratorija proširila na analizu vanjskih uzoraka.

Kemig je certificiran za GMP od strane Halmeda, zatim posjeduje certifikat ISO 9001, ISO 22 716 kao i HACCP. Laboratorij je kao dio cjeline također prošao kroz navedene inspekcije i morao zadovoljiti vrlo stroge zahtjeve, pa iako nismo akreditirani laboratorij imamo navedene certifikate koji potvrđuju našu kvalitetu u radu.

Prvenstveno se bavimo ulaznom kontrolom sirovina čiji je spektar zaista širok (aktivne farmaceutske supstance, ostale farmaceutske supstance, kozmetičke sirovine, bazna te eterična ulja).

Radimo i kontrolnu vanjski uzoraka i to ponajprije hidrolata, baznih i eteričnih ulja.

Metode po kojima radimo su validirane metode Ph.Eur.

Supstanca ukoliko ima monografiju u farmakopeji (Ph.Eur., USP,BP,DAC DAB) tada ju preuzimamo kao zahtjev, ukoliko nema tada zahtjev za kvalitetu preuzimamo od proizvođača (to se odnosi na određene kozmetičke supstance), ali metode po kojima radimo i u ovom slučaju su metode Ph.Eur.

Sukladno tome opremljeni smo s uređajima za gotovo sve analize koje propisuje farmakopeja:
- HPLC
- GC-FID
- Karl Fischer titrator za određivanje vode u sirovini
- polarimetar za određivanje optičke skretnje
- uređaj za određivanje točke tališta
- spektrofotometar
- analizator vlažnosti
- uređaj za određivanje indeksa refrakcije
- uređaj za određivanje gustoće
- peć za žarenje
- TLC kabinet
- rotavapor
- viskozimetr
- uređaja za određivanje Ph
- konduktometar
- vodene kupelji
- ultrazvučna kupelj
- vaga na 2, 4, 5 decimala

Kroz laboratorij proveden je sustav za pročišćenu vodu, na koji je priključen i uređaj za UPW.

Radimo i titrimetrijske metode koje obuhvaćaju:
- određivanje sadržaja
- peroksidni broj
- kiselinski broj
- saponifikacijski broj
- jodni broj