Sigurnosno-tehnički list - preduvjet kakvoće

Zatražite od Kemiga sigurnosno-tehnički list i analitički certifikat za sirovine koje nudimo. Imperativ dobre ljekarničke i proizvodačke prakse jest imati sirovinu najviše kakvoće i pripadajuće stručne informacije, što Vam kao najpouzdaniji i najstručniji partner osiguravamo i po tome smo prepoznati diljem regije!

Analitička izvješća i certifikati istih dostupni su na našoj web stranici i na svaki zahtjev naših partnera. Kemig za svaki svoj pripravak ili sirovinu jamči ispravnost i najviši stupanj kvalitete posebnim kontrolnim nalazom - certifikatom. Jedino kod nas možete dobiti takvu cjelokupnu i pouzdanu uslugu uz supstancije koje nudimo! Stručna analiza obavlja se u Kemigovom laboratoriju pod nadzorom farmaceuta specijalista ispitivanja lijekova.