Sigurnosno-tehnički list

  • Sigurnosno-tehnički list - preduvjet kakvoće

    Zatražite od Kemiga sigurnosno-tehnički list i analitički certifikat za sirovine koje nudimo. Imperativ dobre ljekarničke i proizvodačke prakse jest imati sirovinu najviše kakvoće i pripadajuće stručne informacije, što Vam kao najpouzdaniji i najstručniji partner osiguravamo i po tome smo prepoznati diljem regije!