Farmaceutske kratice- Terminologija u kontroli kakvoće

Saznajte najčešće kratice koje se koriste u farmaceutskoj kontroli kakvoće i proizvodnji, a koje Kemigu predstavljaju zlatne standarde svakodnevnog rada.

API - Active Pharmaceutical Ingredient

Djelatni (aktivni) farmaceutski sastojak.

BP - British Pharmacopeia
Britanska farmakopeja. Farmaceutski sastojak ili proizvod odgovara propisanim zahtjevima navedenim u svim izdanjima (i tzv. nadopunama / supplementima) Britanske farmakopeje.

CoA - Certificate of Analysis
Certifikat analize. Analitički certifikat.

DAB - Deutsches Arzneibuch
Njemačka farmakopeja.

DAC - Deutscher Arzneimittel-Codex - Neues Rezeptur-Formularium
Njemačke magistralne formule.

EP - European Pharmacopeia
Europska farmakopeja. Farmaceutski sastojak ili proizvod odgovara propisanim zahtjevima navedenim u svim izdanjima (i tzv. nadopunama / supplementima) Europske farmakopeje.

FDA - US Food and Drug Administration
Američka agencija za hranu i lijekove

GDP  - Good Distributing Practices
Dobra distributivna praksa. Ona jamči kako je razina kakvoće prethodno osigurana GMP-om u potpunosti održana i kroz cijelu distributivnu mrežu. Na taj način je osigurano da su farmaceutski sastojci i/ili proizvodi koji se distribuiraju do ljekarni ili drugih mjesta za njihovo skladištenje (dok ne dođu do krajnjeg korisnika-pacijenta) u potpunosti zadržali istu kakvoću i svojstva.

GLP  - Good Laboratory Practices
Dobra laboratorijska praksa. Sastoji se od skupa principa koji predstavljaju okvir ponašanja laboratorija tj. način kako se laboratorijski postupci planiraju, provode, bilježe aktivnosti, izrađuju analitička izvješća te kako se relevantni podaci arhiviraju. Implementacija GLP principa u suvremenim laboratorijima danas je nezamisliva bez potpore informacijskih sustava, a prije svega LIMS sustava (Laboratory Information Management System).

GMP - Good Manufacturing Practice
Dobra proizvođača praksa. Predstavlja presudni dio osiguranja kontrole kakvoće kako bi se farmaceutski proizvodi i sastojci proizvodili uz konzistentne standarde kvalitete, obzirom na njihovu specifičnu namjenu.

MSDS - Material Safety Data Sheet
Sigurnosno-tehnički list.

USP - US Pharmacopeia
Američka farmakopeja. Farmaceutski sastojak ili proizvod odgovara propisanim zahtjevima navedenim u svim izdanjima (i tzv. nadopunama / supplementima) Američke farmakopeje.