Kontrola kvalitete - Analitika

U Kemigovom najsuvremenijem opremljenom kontrolno-analitičkom laboratoriju po zahtjevima europske farmakopeje, vršimo stalnu analizu svih sirovina, supstancija, tinktura i ekstrakata, ulja i eteričnih ulja iz našeg asortimana. Svi oni prolaze rigoroznu i strogu kontrolu kvalitete i ispitivanja prema za to predviđenim propisima.

Svakodnevno vršimo kvalitativne i kvantitativne analize po najaktualnijim farmakopejama Ph.Eur., BP, USP, DAB, DAC, ÖAB, HELVETICA, itd.

Analitička izvješća i certifikati istih dostupni su na našoj web stranici i na svaki zahtjev naših partnera.

Kemig za svaki svoj pripravak ili sirovinu jamči ispravnost i najviši stupanj kvalitete posebnim kontrolnim nalazom - certifikatom. Jedino kod nas možete dobiti takvu cjelokupnu i pouzdanu uslugu uz supstancije koje nudimo!

Radimo stručnu analizu u Kemigovom laboratoriju pod nadzorom farmaceuta specijaliste ispitivanja lijekova, stoga su Kemigove sirovine najviše kakvoće i provjerene kvalitete!

Naše sirovine odražavaju svu tradiciju, stručnost i vrijednost farmaceutske struke. Samo zajedničkom suradnjom možemo podići ljestvicu kvalitete zdravstvene usluge, na dobrobit zdravlja i najkvalitetnijih terapijskih opcija za naše pacijente.

Pouzdanost i kvalitetu naših sirovina kontinuirano prepoznaju ljekarne, bolničke ustanove, galenski laboratoriji, te farmaceutska, kozmetička i prehrambena industrija.